Tứ Hùng Tranh Bá: Danh Sách Bốc Thăm

09/10/2021

Giải Đấu Tứ Hùng Tranh Bá: Danh Sách Bốc Thăm

Chào các chư vị quân chủ,

Bổn Trang xin thông báo danh sách bốc thăm giải đấu Tứ Hùng Tranh Bá của các máy chủ

  • Thời gian copy nhân vật: Bảo trì ngày 14-10-2021
  • Danh sách bốc thăm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage để được hỗ trợ

VLTK2005 Kính Báo