Tứ Hùng Tranh Bá: Kết Quả Giải Đấu

31/10/2021

Tứ Hùng Tranh Bá: Kết Quả Giải Đấu

Chào các chư vị quân chủ,

Bổn Trang xin thông báo kết quả giải đấu và thứ hạng tại giải đấu Tứ Hùng Tranh Bá:

 • Xin chúc mứng 4 đội đã dành ngôi vị cao nhất của giải đấu
  • Máy Chủ S2: Đội HTKN
  • Máy Chủ S5: Đội BinhDuong
  • Máy Chủ S8: Đội PlePle
  • Máy Chủ S9: Đội ABCD
 • Thời gian trao thưởng sẽ được bổn trang cập nhật trong các bản tin tiếp theo
 • Máy Chủ S2:
  • Kết Quả Chung Kết

 • Xếp Hạng

 • Máy Chủ S5:
  • Kết Quả Chung Kết

 • Xếp Hạng

 • Máy Chủ S8
  • Kết Quả Chung Kết

 • Xếp Hạng

 • Máy Chủ S9:
  • Kết Quả Chung Kết

 • Xếp Hạng

Mọi thắc mắc vui lòng hiện hệ với kênh hỗ trợ fanpage

VLTK2005 Kính Báo!!!