Tứ Hùng Tranh Bá: Lưu Ý

13/10/2021

Giải Đấu Tứ Hùng Tranh Bánh: Lưu Ý

 • Bổn trang xin thông báo những lưu ý dành cho các chư vị tham gia giải đấu Tứ Hùng Tranh Bá!!!
  • Thời gian copy: Bảo trì ngày 14-10 đối với tất cả máy chủ
  • Trang bị và cấp độ khi tiến hành copy:
   • Copy cấp độ và 1 bộ trang bị trên người, các đồ và vật phẩm khác sẽ bị xóa
   • Đối với các vật phẩm tiên đơn và bùa sinh khí, nhất kỉ càn khôn phù(30 ngày) sẽ được giữ lại.
   • Vật phẩm Nhất Kỉ thập nhật đan vẫn sẽ bị xóa trong đấu trường
  • Hổ trợ miễn phí
   • Hổ trợ miễn phí tẩy tủy
   • Xóa pass rương
   • Nhận tiền vàng
   • Sửa đồ
  • Thời gian thi đấu:
   • Vòng Loại
    • Báo Danh : 4 phút
    • Thi đấu : 10 phút
   • Vòng Chung Kết
    • Báo Danh : 4 phút
    • Thi đấu : 10 phút
  • Đấu Trường:
   • Chỉ đem các loại thuốc được bán trong dược điếm, ngoài ra không thể đem các vật phẩm khác vào đấu trường, trong rương bang hội chỉ để được các loại thuốc được bán trong dược điếm