Bang Hội Tuyệt Đỉnh Lần 4: Kết Quả Tuần 2

05/10/2021

Thân gửi tới các chư vị,

Bổn trang xin thông báo kết quả tuần 1 của sự kiện Bang Hội Tuyệt Đỉnh Lần 4 áp dụng tại tất cả máy chủ!!! (xem thể lệ tại đây)

 • Xin chúc mừng 4 Bang Hội tại tất cả máy chủ đang tạm dẫn đầu trong sự kiện Bang Hội Tuyệt Đỉnh Lần 4
  • Máy Chủ S2: Bang Hội Minh Giáo
  • Máy Chủ S567: Bang Hội Nam Tống
  • Máy Chủ S8: Bang Hội B
  • Máy Chủ S9: Bang Hội Sát Thủ
 • Máy Chủ S2
  • Tổng Điểm:

 

 • Kết Quả Tuần 1

 • Kết Quả Tuần 2

 

 • Máy Chủ S567
  • Tổng Điểm

 

 • Kết Quả Tuần 1

 • Kết Quả Tuần 2

 

 • Máy Chủ S8:

 • Máy Chủ S9:

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage để được giải đáp!!!

 

 

VLTK2005 Kính Báo!!!