Tin tức
 • Sự Kiện: Ngũ hành trận có gì mới?

  05/08/2019

  Ra mắt mảnh mặt nạ ngũ hành mới và điều chỉnh Bảo rương thần binh Siêu cấp và Bảo Rương Cẩm Thạch đã được cập nhật lại phần thưởng HKMP mới trong sự kiện Ngũ hành trận.

 • Hoạt động 4: So Tài Thần Toán Tử

  05/08/2019

  Bổn trang đã cập nhật thêm chuỗi sự kiện tháng 8 đến với chư vị đồng đạo, có nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ chư vị khám phá!

 • Hoạt động 3: Âm Dương Bát Quái Lệnh

  05/08/2019

  Bổn trang đã cập nhật thêm chuỗi sự kiện tháng 8 đến với chư vị đồng đạo, có nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ chư vị khám phá!

 • Hoạt động 2: Ngũ Hành Kỳ Trận

  05/08/2019

  Bổn trang đã cập nhật thêm chuỗi sự kiện tháng 8 đến với chư vị đồng đạo, có nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ chư vị khám phá!

 • Hoạt động 1: Ngũ Hành Lệnh

  05/08/2019

  Bổn trang đã cập nhật thêm chuỗi sự kiện tháng 8 đến với chư vị đồng đạo, có nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ chư vị khám phá!

 • Bảo trì định kỳ ngày 05/08

  05/08/2019

  Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ từ 16h05 - 18h00 ngày 05/08, đồng thời cập nhật sự kiện: Ngũ Hành Trận. Mong chư vị thông cảm và sắp xếp thời gian hợp lý!