Bang Hội Tuyệt Đỉnh Lần 4: Kết Quả Tuần 5

27/10/2021

Thân gửi tới các chư vị,

Bổn trang xin thông báo kết quả tuần 5 của sự kiện Bang Hội Tuyệt Đỉnh Lần 4 áp dụng tại tất cả máy chủ!!! (xem thể lệ tại đây)

 • Xin chúc mừng 5 Bang Hội tại tất cả máy chủ dành hạng 1 trong sự kiện Bang Hội Tuyệt Đỉnh Lần 4
  • Máy Chủ S2: Bang Hội Minh Giáo
  • Máy Chủ S567: Bang Hội Nam Tống
  • Máy Chủ S8: Bang Hội B
  • Máy Chủ S9: Bang Hội Sát Thủ
 • Thời gian trao thưởng: Bảo trì định kỳ thứ hai ngày 1-11-2021
 • Máy Chủ S2
  • Tổng Điểm:

 

 • Kết Quả Tuần 1

 • Kết Quả Tuần 2

 • Kết Quả Tuần 3

 • Kết Quả Tuần 4

 • Kết Quả Tuần 5

 • Máy Chủ S567
  • Tổng Điểm

 

 • Kết Quả Tuần 1

 • Kết Quả Tuần 2

 • Kết Quả Tuần 3

 • Kết Quả Tuần 4:

 • Kết Quả Tuần 5

 

 • Máy Chủ S8:

 • Máy Chủ S9:

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage để được giải đáp!!!

 

 

VLTK2005 Kính Báo!!!