Bảo trì định kì cập nhật sự kiện 26-08

26/08/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 15h00 - 18h00 ngày 26/08

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Các chư vị vui lòng thoát hết game và auto để cập nhật phiên bản mới nhất

Nội dung cập nhật:

  • Tất cả máy chủ:
    • Sự kiện Quốc Khánh 2-9
  • Máy Chủ S2 và S5

Nội dung cập nhật bảo trì ngày 30-08

  • Máy Chủ S8
    • Mặt nạ ngũ hành
      • Mở nâng cấp mặt nạ ngũ hành cấp 1 và cấp 2

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!