Bảo trì định kì nâng cấp hệ thống 11/10

11/10/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 11/10

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Nội dung cập nhật:

  • Máy Chủ S9:
    • Mở thêm Boss Hoàng Kim
      • Mốc 19:30: Gia Luật Tị Ly
      • Mốc 23:00: Yên Hiểu Trái

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!