S5: Bảo trì máy chủ 16-10

14/10/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 16/10

Máy chủ áp dụng: Bảo trì máy chủ S567

Nội dung cập nhật:

  • Máy Chủ S567:
    • Giải đấu: Tứ Hùng Tranh Bá
      • Tiến hành copy lại các nhân vật đăng ký vào đấu trường

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!