Bảo trì định kì nâng cấp hệ thống 16-09

16/09/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 16/09

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả máy chủ
  • Giải Đấu: Tứ Hùng Tranh Bá
   • Mở đăng ký giải đấu Tứ Hùng Tranh Bá
  • Sự kiện: Bang Hội Tinh Anh
   • Thời gian trao thưởng: Bảo trì định kỳ ngày 20-9
   • Kết quả sự kiện
    • Máy Chủ S2

 • Máy Chủ S5

 • Máy Chủ S8

 • Máy Chủ S9

 

 • Máy Chủ S9:
  • Thợ rèn: mở lại tính năng nâng cấp trang bị vũ khí

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!