Bảo trì định kì nâng cấp hệ thống 19-08

19/08/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 19/08

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Các chư vị vui lòng thoát hết game và auto để tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất

Nội dung cập nhật:

 • Máy Chủ S8:
  • Kì Trân Các
   • Mở bán vật phẩm : Viêm Đế Lệnh (dùng để đi Viêm Đế)
  • Tạp Hóa:
   • Mở bán vật phẩm: Anh Hùng Thiếp(dùng để đi Viêm Đế)
 • Máy Chủ S9:
  • Kì Trân Các
   • Mở bán vật phẩm : các vật phẩm x2, x3 skill 120
  • Công Thành Chiến:
   • Mở Công Thành Biện Kinh
    • Thời gian báo danh lôi đài: 27-8-2021
    • Thời gian công thành chiến: 28-8-2021
 • Tất cả máy chủ:
  • Trao thưởng sự kiện fanpage dự đoán giải đấu VLMC lần 3
  • Sự kiện:Bang Hội Tinh Anh
   • Trao thưởng sự kiện(trao trực tiếp vào id bang chủ)
   • Kết Quả Bang Hội Tinh Anh
    • Máy Chủ S2

 

 • Máy Chủ S5

 • Máy Chủ S8

 • Máy Chủ S9

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!