Bảo trì định kì nâng cấp hệ thống 23-09

23/09/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 23/09

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Các chư vị vui lòng thoát game để cập nhật phiên bản mới nhất

Nội dung cập nhật:

 • Máy Chủ S2
  • Cập nhật trùng sinh 2
 • Tất cả máy chủ:
  • Xếp hạng vượt ải:
   • Bảo trì định kỳ ngày 27-09 sẽ tiến hành xóa log và nâng cấp log xếp hạng
   • Lưu ý: Thời gian log xếp hạng từ 0:00 tới 16:00 ngày 27-09-2021 sẽ mất, các chư vị vui lòng nắm rõ thời gian để sắp xếp đi vượt ải

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!