Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 06-01

06/01/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 06-01

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật:

 • Máy Chủ S10
  • Liên đấu sơ cấp tháng 1-2022
   • Đơn đấu tự do
    • Cấp 100 trở lên tham gia
  • Mở tính năng Phong Lăng Độ
  • Trao thưởng sự kiện top cao thủ và môn phái
   • ​NPC nhận: Lễ Quan
   • Thời gian nhận: 06-01 tới 08-01-2022
   • Mỗi người chơi đạt giải nhận được 1 lần

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!