Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 10-01

10/01/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 10-01

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật:

 • Máy Chủ S10
  • Sự kiện: Bang Hội Tinh Anh
   • Lỗi hiển thị bảng xếp hạng tại NPC chưa cập nhật hết tất cả bang hội tham gia
    • Dựa theo log hệ thống nộp tại NPC vào lúc 24:00 ngày 09-01-2022: thông báo số lượng nộp anh hùng lệnh bài tại NPC

 • Thời gian trao thưởng: Bảo trì định kỳ ngày thứ 5
 • Nhận trực tiếp tại tài khoản của bang chủ

 

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!