Bảo trì định kỳ cập nhật 13-01

13/01/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 10-01

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật:

 • Máy Chủ S9:
  • Cập nhật tính năng Viêm Đế
 • Máy Chủ S10
  • Sự kiện: Bang Hội Tinh Anh
   • Trao thưởng trực tiếp vào tài khoản bang chủ 
   • Danh sách xếp hạng

 • Mở tính năng Boss Hoàng Kim Môn Phái:
  • ​Mốc 19:30: Boss Hoàng Kim Hà Linh Phiêu
  • Mốc 23:00: Boss Hoàng Kim Đạo Thanh Chân Nhân

 

 

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!