Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 15-11

15/11/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 15-11

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật

 • Tất cả máy chủ
  • Đền bù sự cố rớt mạng
   • ​Thời gian nhận: đến hết ngày 17-11-2021
   • Nhận tại NPC Lễ Quan
   • Quà đền bù (xem tại đây)
 • Máy chủ S8
  • ​Kỳ Trân Các
   • ​Cập nhật vật phẩm Bí Phổ-Thiên Diện
 • Máy chủ S9
  • ​Kỳ Trân Các
   • ​Cập nhật vật phẩm
    • ​Lệnh Bài Vượt Ải
    • Đại Lực Hoàn
    • Phi Tốc Hoàn
    • Bách Niên Trân Lộ (xem tại đây)
    • Thiên Niên Trân Lộ
    • Vạn Niên Trân Lộ 

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!