Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 18-10

18/10/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 18/10

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Chư vị vui lòng thoát hết game và auto để tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất

Nội dung cập nhật:

  • Tất cả máy chủ:
    • Cập nhật sư kiện mừng lễ Phụ Nữ Việt Nam 20-10

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!