Bảo trì định kỳ cập nhật sự kiện 20-06

20/06/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

  • 15h00 - 18h00 ngày 20-06-2022

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Nội dung máy chủ:

  • Tất cả máy chủ:
    • Cập nhật sự kiện Võ Lâm Lệnh

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!