Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 22-11

22/11/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 22-11

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật

 • Máy Chủ S2
  • Cập nhật sự kiện: Đấu Giá Đại Sư:
  • ​Thiên Trì Mật cảnh:
   • Truyền tống phù thiên trì mật cảnh tầng 4: điều chỉnh cấp độ dùng vật phẩm
    • Chưa trùng sinh: cấp 180 trở lên
    • Trùng sinh 1: cấp 130 trở lên
    • Trùng sinh 2 cấp độ 120 trở lên
 • Máy Chủ S5
  • Cập nhật sự kiện: Đấu Giá Đại Sư:
  • ​Tống Kim trận 21:00:
   • Điều chỉnh cấp độ ưu tiên báo danh vào trước
    • ​Chưa trung sinh cấp độ 199 trở lên
    • Trùng sinh 1 cấp độ 150 trở lên
 • Máy chủ S8
  • ​Bảo vật:
   • ​Chìa khóa cẩm thạch giá 100 tiền đồng xuống 60 tiền đồng
 • Máy chủ S9
  • ​Boss Hoàng Kim
   • ​Mốc 19:30 mở thêm boss Tuyền Cơ Tử
   • Mốc 23:00 mở thêm boss Đường Bất Nhiễm
  • Tính năng mới Hoa Sơn Loạn Chiến(xem tại đây)
  • Bảo vật:
   • Mở bán ​Chìa khóa cẩm thạch giá 60 tiền đồng

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!