Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 23-12

23/12/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 23-12

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật:

 

  • Máy Chủ S2 và S5
    • Hoạt động 16: Đấu Giá Đại Sư (xem tại đây)
    • Cập nhật vật phẩm bảo rương cẩm thạch
  • Máy Chủ S8 và S9
    • Cập nhật vật phẩm bảo rương cẩm thạch
  • Máy Chủ S10

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!