Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 25-10

25/10/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 25/10

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật

 • Máy Chủ S2 và S5
  • ​Chiến Trường Tống Kim:(Áp dụng với các máy chủ đã trùng sinh)
   • Điều chỉnh điểm EXP khi đổi điểm tích lũy tống kim tại NPC
    • ​Không có hiệu ứng huân công: Tăng 10% EXP khi đổi điểm tích lũy Tống Kim
    • Có hiệu ứng huân công: Tăng 30% EXP khi đổi điểm tích lũy Tống Kim
   • Chú Thích
Nhân Vật Cấp 190, khi đổi 5000 điểm tích lũy TK Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh
Không có huân công Có Huân Công
12,950,000 14,245,000 17,094,000
 • Máy Chủ S9
  • Mở Chiến Trường Công Thành Lâm An (xem tại đây)
   • Lôi đài Lâm An: diễn ra vào ngày 30-10
   • Công thành Lâm An: diễn ra vào ngày 31-10

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!