Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 25-11

25/11/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 25-11

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật

 

 

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!