Bảo trì định kỳ cập nhật sự kiện 26-05

26/05/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

 • 15h00 - 18h00 ngày 26-05

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 • Nội dung cập nhật:
  • Tất cả máy chủ:Cập nhật sự kiện tháng 5
  • Máy Chủ S2 và S5:
   • Cập nhật thuộc tính trang bị hoàng kim hoàn mỹ cấp 1 và cấp 2 (xem tại đây)
    • Các thuộc tính Sinh khí, nội công, thân pháp và Sức Manh sẽ điều chỉnh như sau
     • ​​​​​​​Cấp 1: Thuộc Tính(4 loại) tăng lên 40
     • Cấp 2: Thuộc Tính(4 loại) tăng lên 80
     • Ví dụ:  Thuộc tính dòng tím sinh khí cấp 1 của trang bị Hoàng Kim Hoàn Mỹ Cấp 1
Trước khi điều chỉnh cấp 1 Sau khi điều chỉnh cấp 1
Sinh khí 20 điểm Sinh khí 40 điểm 

 

 • Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!