Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 27-12

27/12/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 27-12

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật:

  • Máy Chủ S2,S5,S8, S9
    • Tiến hành copy vào đanh sách thi đấu ĐNB vào đấu trường ( chờ cập nhật danh sách đăng ký)
  • Máy Chủ S10
    • ​Lệnh bài danh vọng có thể sử dụng được

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!