Đền bù bảo trì đột xuất máy chủ S89

07/06/2022

Thân gửi chư vị!

Do sự cố máy chủ, Bổn Trang đã tiến hành bảo trì đột xuất máy chủ S89 vào lúc 13h30 đến 15h30 ngày 07/06/2022.

Bổn trang gửi đến chư vị phần quà đền bù cho các nhân sĩ máy chủ S89:

Nhận tại NPC Lễ Quan

Điều kiện: có hiệu ứng huân công

Thời gian tồn tại dòng chọn: hết ngày 09/06/2022

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!