Bảo trì cập nhật nội dung tháng 5

19/05/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

  • 16h05 - 18h00 ngày 19-05

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

 

Nội dung cập nhật :

  • Máy Chủ S2 và S5 
  • Máy Chủ S2:
  • Máy Chủ S8
    • Mở tính năng bang hội Áp Tiêu ( Áp dụng vào Bảo trì ngày 30-05)
  • Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!