Hoàn tất bảo trì đột xuất 11-11

11/11/2021

Kính gửi chư vị đồng đạo!

Sau 2 ngày tiến hành khắc phục sự cố hệ thống data center, hiện tại hệ thống đã ổn định.

Tất cả máy chủ sẽ mở vào lúc 18:00 ngày 11-11-2021

  • Bổn trang cũng cập nhật thông tin về sự kiện 20-10 kéo dài:
    • Tât cả hoạt động sẽ kéo dài đến hết ngày 15/11/2021
    • Về phần event cũ đã mất khi hết hạn sẽ được bổn trang kiểm tra hệ thống sau đó sẽ đền bù vào lần sau!
  • Ngoài ra Bổn trang cũng cập nhật luôn thông tin đền bù

NPC nhận đền bù: Lễ quan

Thời gian nhận: sau bảo trì thứ 2

Một lần nữa chân thành cảm ơn, mong chư vị đồng đạo thông cảm cho sự cố này và đã đồng hành cùng VLTK2005 trong khoảng thời gian khó khăn này! 

VLTK2005 kính bút!