Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Lần 3: Tiếp Nhận Bang Chủ

28/12/2021

Chào các chư vị quân chủ,

Thông báo đầu tiên của bổn trang tới các chư vị tham gia giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Lần 3 về vấn đề vào đấu trường và tiếp nhận bang chủ

  • Thời gian vào đấu trường: 10:30 ngày 28-12-2021
  • Kiểm tra và nhận đồ: tới 24:00 ngày 31-12-2021
  • Tiếp nhận Bang Chủ: 10:30 tới 18:00 ngày 28-12-2021
    • Các chư vị vui lòng liên hệ trên kênh fanpage để tiếp nhận chức bang chủ
  • Lưu ý: Thời gian vào đấu trường từ 10:00 tới 23:00 hàng ngày

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage để giải đáp

VLTK2005 Kính Báo