Thông báo hỗ trợ vật phẩm hết hạn

13/11/2021

Thân gửi chư vị đồng đạo!

THÔNG BÁO VỀ ĐỀN BÙ VẬT PHẨM CÓ HẠN SỬ DỤNG MẤT TRONG THỜI GIAN BẢO TRÌ!
Từ bản tin trước bổn trang đã có thông báo những nhân sĩ mất vật phẩm có hạn sử dụng trong thời gian bảo trì vui lòng nhắn tin trên fanpage (tại đây)
Một lần nữa bổn trang gửi cứu pháp đến chư vị để tiện việc đền bù nhanh nhất có thể:
  1. Tên đăng nhập
  2. Máy chủ
  3. Vật phẩm bị mất : mặt nạ, event, ấn, hồng ảnh ... ( không cần nhớ số lượng chính xác)
Mong chư vị làm theo hướng dẫn, để việc hỗ trợ của bổn trang tiến hành nhanh nhất có thể.
Lưu ý: những ai đã báo page được ghi nhận, vui lòng không gửi lại thông tin nhé!
Hạn chót nhận thông tin Hỗ trợ: 24h ngày 14/11/2021. Sau thời gian này bổn trang vẫn xử lý các trường hợp đã nhận.