Thông Báo Sự Cố Khó Đăng Nhập

10/01/2022

Bổn trang xin thông báo hổ trợ đền bù sự cố mạng do từ phía trung tâm Data Center làm các chư vị không thể kết nối vào game khoảng 1 tiếng từ khoảng sáng sớm ngày 10-01. Đây là sự cố bất khả kháng của bôn trang nên mong các chư vị thông cảm!!!

Cùng với lời cáo lỗi chân thành.Bổn Trang thân gửi đến chư vị 1 phần quà nhỏ:

  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan
  • Thời gian nhận: Sau bảo trì định kỳ ngày 10-01- 24h00 ngày 12/01
  • Điều kiện nhận: Nhân vật đủ đẳng cấp có thể tiến hành nhận thưởng. Mỗi nhân vật nhận được thưởng 1 lần, phải có huân công TK mới có thể nhận được
  • Phần Quà Hổ Trợ:

 

 

 

 

VLTK2005 Kính Báo !!!