Thông Báo: Vấn đề trang chủ

23/11/2021

Chào các chư vị cao thủ,

Hiện tại bổn trang đã tiếp nhận một số chư vị cao thủ không vào được trang chủ do nguyên nhân xuất phát về vấn đề nhà mạng

Bổn trang đã tiến hành kiểm tra và đưa ra một số biện pháp 

  • Trang chủ game:
    • Thay đổi tên trang chủ mới : hoiucvltk2005.net
    • Vẫn mở song song 2 trang chủ vltk2005.net và hoiucvltk2005.net  (chư vị nào không vào được trang chủ vui lòng đổi sang hoiucvltk2005.net)
  • Trang thông tin tài khoản:
    • id.vltk2005.net sẽ chuyển đổi thành id.hoiucvltk2005.net ( để tất cả chư vị đều có thể thay đổi thông tin)

Mong các chư vị thông cảm vì đây là sự cố ngoài ý muốn

VLTK2005 Kính Báo !!!!