Tứ Hùng Tranh Bá: Kết Quả Lịch Ngày 22 và 23-10

25/10/2021

Tứ Hùng Tranh Bá: Kết Quả Lịch Ngày 22 và 23-10

Chào các chư vị quân chủ,

Bổn trang xin thông báo kết quả lịch đấu giải Tứ Hùng ngày 22 và 23-10 của máy chủ S8!!

  • Kết Quả lịch thi đấu ngày 22-10

  • Kết Quả lịch thi đấu ngày 23-10

  • Bảng xếp hạng

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage để được hỗ trợ

VLTK2005 Kính Báo!!!!