Tứ Hùng Tranh Bá: Thông Báo

15/10/2021

Giải Đấu Tứ Hùng Thông Báo

Bổn Trang xin thông báo về các trường hợp đổi tên trước khi copy vì thế sẽ không vào được đấu trường khi thi đấu:

 • Máy Chủ S2:
  • Nhân vật: Đoàn Trí Hưng- Chiến đội: TEAMGIA
 • Máy Chủ S5:
  • Nhân vật: •Nắng Ä… Mùa Thu -Chiến đội: denhat
  • Nhân vật: •HenryTrungTN• -Chiến đội: dichovui
  • Nhân vật: KiÕmMa -Chiến đội : phateam
  • Nhân vật: Ä•Chia…Đồ…Giải•Ä -Chiến đội: Chjch . Đối với nhân vật này đã thông báo trên kênh hỗ trợ về vấn đề đổi tên ngày 3-10, nhưng các chư vị nhân sĩ tại máy chủ S567 không đồng ý nên bổn trang sẽ tiến hành thông báo như sau
   • Lưu ý tại máy chủ S5:
    • Tiến hành copy các danh sách đăng ký lại vào bảo trì lúc 16:00 ngày 16-10-2021 để các chư vị điều chỉnh lại đồ đạc của mình.(Vui Lòng không được đổi tên)
    • Nhân vật: Ä•Chia…Đồ…Giải•Ä - Chiến đội: Chjch vẫn tiếp tục tham gia giải đấu.. Lưu ý chỉ copy đồ đạc vào đấu trường. Cấp độ sẽ giữ nguyên như ngày đăng ký ngày 24-09
 • Máy Chủ S8:
  • Nhân vật: Xa Phu -Chiến đội xinnnnn
  • Nhân vật: DoLongDao01- Chiến đội TH2021
 • Máy Chủ S9:
  • Nhân vật: Pé Điều Dưỡng -Chiến Đội:SieuNhan
  • Nhân vật: •°TuệÄNhi°•- Chiến đội U80
  • Nhân vật: •Thanh•Xuân•- Chiến Đội: •Siêu•
  • Nhân vật: •Siêu•Buff• -Chiến Đội: •Siêu•
  • Nhân vật: ••HoaÄMỹ•• -Chiến đội: •Siêu•
  • Nhân vật: Lâm Vương -Chiến đội cb0001

Lưu ý: Đối với các người chơi đổi tên mà không thông báo hoặc tới ngày copy 14-10 thông báo thì bên bổn trang sẽ không tiến hành hỗ trợ được. Mong các chư vị thông cảm

 • Các giải đấu sau này nếu người chơi tiếp tục đổi tên Bổn Trang sẽ không tiếp nhận các thông tin hỗ trợ về vấn đề này

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trên kênh hỗ trợ

VLTK2005 kính báo