Tin tức

Bang Hội Tuyệt Đỉnh: Kết Quả Tuần 3

21/09/2020

Thân gửi tới các chư vị,

Bổn trang xin thông báo kết quả tuần 3 của sự kiện Bang Hội Tuyệt Đỉnh áp dụng tại máy chủ S1234!!!

  • Tổng điếm xếp hạng hiện tại: Như vậy, sau tuần 1 chiếm thế áp đảo tuyệt đối với 4 thành - Bang hội Thánh tuần này chỉ chiếm được 2 thành tạm chấp nhận xếp hạng 2 theo tuần thứ 3 và điểm tổng của 3 tuần. Xin chúc mừng bang hội RIP tạm dẫn đầu trong sự kiện Bang Hội Tuyệt Đỉnh

  • Kết Quả tuần 3:

  • Kết Quả tuần 2:

  • Kết quả tuần 1:

VLTK2005 Kính Báo!!!