Tin tức

Bảo rương Hoạt động

03/09/2018

BẢO RƯƠNG HOẠT ĐỘNG

 

Một phần quà vô cùng ý nghĩa dành tặng cho những cao thủ đã nỗ lực trong hành trình bôn tẩu tại thế giới VLTK CTC:

 • Đối tượng: Nhân vật có đẳng cấp 120 trở lên
 • Nguồn gốc: Mỗi ngày, sau khi hoàn thành việc tham gia các tính năng trong game thỏa mãn yêu cầu sau sẽ nhận được Bảo Rương Hoạt Động

 

Tính năng

Số lần

Điều kiện

Phần thưởng

Vượt ải

1

Vượt qua ải 10

- 1 Bảo rương Hoạt động
- Hạn sử dụng: 3 ngày
- Không thể giao dịch
- Nhận tại [Cẩm nang tân thủ]

Tống kim

1

Trên 2.500 điểm tích lũy

Dã Tẩu

10

Hoàn thành 10 nhiệm vụ

Phong Lăng Độ

1

Hoàn thành sang bờ bên kia

 

 • Giới hạn: Mỗi ngày chỉ nhận được 1 vật phẩm
 • Áp dụng: Thái Sơn, Trường Giang và Châu Giang
 • Phần thưởng: Sẽ nhận được cả 3 phần thưởng sau:
  • 5.000.000 Exp
  • 1 Mảnh Bí Điển Môn phái (Khóa. Tương ứng với môn phái của nhân vật sử dụng)
  • Ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng sau:

 

Mảnh ngựa chiếu dạ (1/10)
Mảnh ngựa Xích Thố (1/10)
Mảnh ngựa Tuyết Ảnh (1/10)
Mảnh ngựa Đích Lô (1/10)
Mảnh ngựa Ô Vân (1/10)
Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam (1/30)
Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán (1/30)
Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa (1/30)
Mảnh Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển (1/30)
Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái (1/30)
Mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên (1/30)
Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn (1/30)
Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội (1/30)
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ  (1/30)
20 vạn
30 vạn
50 vạn
Thiết la hán
Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh
Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh

 

VLTK kính bút!