Tin tức

Bảo trì đột xuất 20-10

19/10/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.Thời gian bảo trì: 16h05 - 17h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 17h00 ngày 20/10

Các chư vị nhân sĩ vui lòng thoát hết game và auto tiến hành cập nhật mới nhất !!!!

Nội dung cập nhật ngày 19-10

Nội dung bảo trì ngày 20-10

  • Tất cả máy chủ
    • Sữa lỗi vấn đề tính nắng Dã Tẩu không nhận được thưởng
    • Bang hội tinh anh: xóa log xếp hạng cũ

VLTK CTC kính bút!