Tin tức

Bảo trì định kì cập nhật 04-1(New)

04/01/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống. Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 04/01.

Chu vị vui lòng tiến hành cập nhật phiên bản game mới nhất

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả máy chủ
  • Liên đấu tháng 1: Đơn Đấu Tự Do
  • Quà hổ trợ năm mới
   • Thời gian: nhận từ 04-01 tới 07-01
   • NPC nhận: Lễ Quan
   • Giới hạn: mỗi người chơi nhận 1 lần
   • Điều kiện: có huân công
   • Phần Quà:

 • Máy chủ S2
  • Tăng giới hạn máu của 2 boss mới Lam Y Y và Mạnh Thương Lương
  • Viêm đế: tạm đóng chức năng hoàn nguyên ( các người chơi hoàn nguyên trong khoảng thời gian tối ngày 31-12-2020 vui lòng liên hệ để được hổ trợ)
 • Máy chủ S567
  • Liên đấu: thay đổi cấp độ báo danh
   • Liên đấu sơ cấp: từ cấp 120 tới 149
   • Liên đấu cao cấp : từ 150 trở lên

VLTK CTC kính bút!