Bảo trì định kì nâng cấp hệ thống 22-07

22/07/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 ngày 22/07

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Nội dung Cập Nhật:

 • Máy Chủ S5:
  • Chiến Trường Tống Kim
   • Tống Kim Cao Cấp
    • Thay đổi cấp độ báo danh:
     • Chưa trùng sinh 170 trở lên tham gia điều chỉnh thành 175 trở lên
     • Trùng sinh cấp 130 trở lên tham gia điều chỉnh thành 140 trở lên

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!