Tin tức

Bảo trì định kỳ 26-11

01/11/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 26/11.

Chư vị vui lòng thoát game và tiến hành cập nhật phiên bản game mới nhất

Nội dung cập nhật:

  • Tất cả máy chủ
    • Sữa lỗi skill Bất Động Minh Vương không buff được trên Vauto
  • Máy Chủ S7
  • Máy chủ S8:
    • Sữa lỗi Loạn Hoạn Kích mất tác dụng delay 5s khi sử dụng

VLTK CTC kính bút!