Tin tức

Bảo trì định kỳ cập nhật 03-08

30/06/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 03/08

Các chư vị vui lòng thoát hết game và auto để tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất

 

Nội dung cập nhật bảo trì

 • Tất cả máy chủ
  • Tống kim: Bảo rương Tống Kim mỗi ngày sử dụng 50 bảo rương
 • Máy chủ S2
  • Viêm đế: Điều chỉnh số lần đi viêm đế 14 lần/ tuần
  • Nhiệm vụ tập kết lệnh
   • Phần thưởng: Điều chỉnh EXP tăng từ 50 triệu lên 100 triệu
   • Giới hạn sử dụng vật phẩm Tập Kết L: mỗi tuần chỉ sử dụng được 1 lệnh bài tập kết lệnh. ( thứ hai hàng tuần sẽ sử dụng lại được)
   • Điều kiện nhiệm vụ: Điều chỉnh Tiêu Diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh thành nhiệm vụ Hoàn Thành qua bến Phong Lăng Độ ( 3 lân)
 • Máy chủ S5
  • Boss hoàng kim: Fix lỗi vấn đề EXP khi tiêu diệt Boss
 • Máy chủ S7
  • Tống kim:
   • Chiến trường tống kim cao cấp: Báo danh từ cấp 120 trở lên
  • Kì Trân các: Mở bán các vật phẩm mới
   • Bách niên trân lộ
   • Thiên niên trân lộ
   • Vạn niên trân lộ
   • Nhân đôi tu luyện kỹ năng 1 giờ
   • Nhân đôi tu luyện kỹ năng 8 giờ
   • Nhân đôi tu luyện kỹ năng 1 giờ
   • Nhân đôi tu luyện kỹ năng 8 giờ

VLTK CTC kính bút!