Tin tức

Bảo trì định kỳ cập nhật 14-01

05/01/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 14/01.

Các chư vị vui lòng thoát hết game và chạy phiên bản game mới nhất

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả máy chủ:
  • Trao thưởng vòng Hào Quang THĐNB Lần 2
   • NPC nhận: Sứ Giả Bang Hội
   • Điều kiện: chỉ có các nhân vật nằm trong hạng 1 ,2 ,3 mới có thể nhận vòng hào quang
   • Thời gian: 14-01-2021 tới 30-6-2021
   • Lưu ý: Không giới hạn số lần nhận vòng hào quang, vòng hao quang không có thuộc tính
  • Quả Hoàng Kim
   • Thêm thời hạn biến mất khi tiến hành hái quả hoàng kim thành công
  • Mặt Nạ Ngũ Hành:
   • Mở lại ngoại trang mặt nạ ngũ hành
 • Máy Chủ S2
  • Viêm Đế
   • Mở lại chức năng Hoàn Nguyên Viêm Đế Hoàn Mỹ

VLTK CTC kính bút!