Tin tức

Bảo trì định kỳ cập nhật 18-01

18/01/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 18/01.

Nội dung cập nhật:

 • Tất Cả Máy Chủ:
  • Sự kiện: Phát Lộc Đầu Năm
   • Sự kiện 1: Trồng Cây Phát Lộc
   • Sự kiện 2: Nhân Đôi EXP Dã Tẩu
 • Máy Chủ S56:
  • Tống Kim: điều chỉnh cấp độ tham gia tống kim
   • Tống kim trung cấp: 120 tới 169
   • Tống kim cao cấp: 170 trở lên
 • Máy chủ S567
  • Viêm Đế:
   • Boss Lương Mi Nhi: có tỉ lệ rơi ra đá nâng cấp viêm đế hoàn mỹ

VLTK CTC kính bút!