Tin tức

Bảo trì định kỳ cập nhật 19-11

19/11/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 19/11.

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả máy chủ
  • Sự kiện 20-11
   • Cập Nhật Hoạt động: Tiêu Diệt Phản Đồ
   • Cập Nhật Hoạt động: Tôn Sư Trọng Đạo
   • Hoạt động 2: Dụng Cụ Học Tập
    • Cập nhật thêm phần thưởng khi nộp tối đa Kệ Sách

VLTK CTC kính bút!