Tin tức

Bảo trì định kỳ cập nhật 23-07

01/07/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 27/07

 

Nội dung cập nhật bảo trì 20-07

 • Tất cả máy chủ
  • Điều chỉnh lỗi hiển thị nhận mốc sử dụng Rượu Thượng Hạng. Hiện tại đang để men rượu thượng hạng
  • Cập nhật 4 vật phẩm mới ghép hoàng kim mới trong NPC Lễ Quan
 • Máy chủ S56
  • Kỳ trân các: cập nhật vật phẩm để nâng cấp mặt nạ ngũ hành
 • Máy chủ S7
  • Mở vật phẩm bí điển 120
  • Mở ghép bí điển 120 tại lễ quan
  • Mở chức năng skill 120 tại chưởng môn
  • Mở tính năng Rương Hoạt Động

VLTK CTC kính bút!