Tin tức

Bảo trì định kỳ cập nhật nội dung 29-03

29/03/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 29/03.

Các chư vị quân chủ thoát game và cập nhật phiên bản mới nhất

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả máy chủ
 • Máy Chủ S2:
 • Máy Chủ S5 và S7
  • Cập nhật nâng cấp mặt nạ cấp 5
  • Cập nhật trùng luyện và tẩy luyện mặt nạ cấp 5
 • Máy Chủ S8:
  • Tính năng Mới
  • Vượt ải:
   • Nhận được rương Vượt Ải khi qua các ải 10,15,20,25
  • Tống kim
   • Nhận được rương Tống Kim khi kết thúc trận Tống Kim đạt điểm tích lũy tương ứng
  • Phong Lăng Độ
   • Tiêu diệt boss Thủy Tặc để nhận được rương Thủy Tặc

VLTK CTC kính bút!