Tin tức

Bảo trì định kỳ cập nhật sự kiện 8-4

08/04/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 08/04.

 

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả máy chủ
 • Máy Chủ S2:
  • Thiên trì mật cảnh
   • Hiển thị thông tin người chơi khi tiêu diệt boss Hoàng Nhan
 • Máy Chủ S567
  • Thông Báo vấn đề Thất Thành Đại Chiến
   • Tham gia Thất Thành : 100 thành viên  ( tương ứng với 100 thành viên ở mỗi bang hội)
   • Điều kiện tham gia: Chỉ đội trưởng trở lên mới vào được
   • Lưu ý: Đối với các trường hợp khi vào Thất Thành chuyển vị ẩn sỹ và đội trưởng liên tục thì hệ thống vẫn tính giới hạn tham gia Thất Thành là 100 thành viên mỗi bang 

VLTK CTC kính bút!