Tin tức

Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 07-01

07/01/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 07/01.

Chu vị vui lòng tiến hành cập nhật phiên bản game mới nhất

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả máy chủ:
  • Vật Phẩm
   • Xếp chồng các vật phẩm từ 50 ô lên 250 ô
    • Tống Kim Ngoại Phổ hoàn
    • Tống Kim Ngoại Độc hoàn
    • Tống Kim Ngoại Băng hoàn
    • Tống Kim Nội Phổ hoàn
    • Tống Kim Nội Độc hoàn
    • Tống Kim Nội Băng hoàn
    • Tống Kim Nội Hỏa hoàn
    • Tống Kim Nội Lôi hoàn
    • Tống Kim Trường Mệnh hoàn
    • Tống Kim Gia Bào hoàn
    • Tống Kim Cao Thiểm hoàn
    • Tống Kim Cao Trung hoàn
    • Tống Kim Phi Tốc hoàn
    • Tống Kim Phổ Phòng hoàn
    • Tống Kim Băng Phòng hoàn
    • Chiến cổ
    • Lệnh bài
    • Lệnh bài Tống Kim
    • Bách Quả Lộ
 • Máy Chủ S8:
  • Boss Hoàng Kim
   • Hà Nhân Ngã
    • Thời gian xuất hiện: 19:30
   • Bạch Doanh Doanh
    • Thời gian xuất hiện: 23:00

VLTK CTC kính bút!