Tin tức

Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 12-04

01/04/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 12/04.

 

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả máy chủ
  • Thông Báo Tống Kim Thiên Tử
   • Chiến trường tống kim Thiên Tử số lượng mỗi bên tham gia là 60vs60
  • Sự kiện Sinh Nhật VLTK2005
   • Hoạt động 8: Làm Quà Sinh Nhât
    • Tống Kim Cao Cấp: Trận 21:00
     • Khi người chơi đạt 15.000 điểm tích lũy tống kim trở lên, chắc chắn nhận được 1 socola trắng, các mốc khác vẫn giữ nguyên
 • Máy Chủ S8
  • Điều chỉnh hộp bí điển không thể sử dụng được

VLTK CTC kính bút!