Tin tức

Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 21-01

01/01/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 21/01.

Chư vị vui lòng thoát hết game và cập nhật phiên bản game mới nhất

VLTK CTC kính bút!