Tin tức

Bảo trì định kỳ ngày 19/07

19/07/2019

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ từ 16h05 - 18h00 ngày 19/07, đồng thời tiến nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00

 

 

 

NỘI DUNG CẬP NHẬT

  • Máy chủ Thái Sơn - Trường Giang, Châu Giang, Hoa Sơn:
    • Mở tính năng Hoa Sơn Loạn Chiến (Công Bình Tử). (chi tiết)
    • Điều chỉnh tính năng Phong Lăng Độ. (chi tiết)
  • Máy chủ Thiên Sơn:
    • Điều chỉnh tính năng Phong Lăng Độ. (chi tiết)

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!